...

1st International Symposium on Language Education and Teaching

Tam Metin Bildirilerin IJLET'te UDES 2015 Özel Sayı Olarak Yayınlanması
04/06/2014

Değerli Katılımcılar,

Sempozyuma hakem sürecinden sonra kabul edilen bildirilerin tam metinleri sempozyum tarihinden kısa bir süre sonra Uluslararası Hakemli bir dergi olan IJLET'te UDES-2015 Özel Sayısı olarak yayınlanacaktır.

IJLET