...

1st International Symposium on Language Education and Teaching

BİLDİRİ TAM METİNLERİ HAKKINDA
09/05/2015

Sempozyum bildirilerinin, sempozyum oturumlarında ortaya konacak fikirler ve diğer düzeltmeler sonrasında, 15 Haziran 2015 tarihine kadar International Journal of Languages' Education and Teaching adlı derginin makale kayıt sistemine tam metin olarak yüklenmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra dergiye bildiri metni kabulü yapılmayacaktır.

Derginin yazım kurallarına http://ijlet.com/yazimkurallari.pdf ağ adresinden ulaşabilirsiniz

Çalışmalar makale kayıt sistemine yüklenmeden önce sayfa düzeni açısından aşağıdaki linklerden indirilecek şablona göre düzenlenmelidir.

Türkçe Makaleler İçin Şablon: http://ijlet.com/upload/031dac64-806c-4fbc-965b-965ebd8a014d.docx

İngilizce Makaleler İçin Şablon: http://ijlet.com/upload/cd620c9c-c2fc-4ee9-a8d9-0514b4a68664.docx

"International Journal of Languages' Education and Teaching" adlı dergiye gönderilecek bildirilerden hakemlik sürecinden geçenler bu derginin UDES 2015 özel sayısında makale olarak yayımlanacaktır.

Önemle duyurulur.