...

1st International Symposium on Language Education and Teaching

Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi Bildiri Kabul Belgelerinin Gönderimi Hakkında
11/01/2015

1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumuna gönderilen bildirilerin değerlendirilmesi süreci sonuçlandırılmıştır. Sempozyum için gönderilen 556 bildiri özetinden 439 tanesi sunulmaya değer bulunmuştur.

Sempozyuma yoğun ilgi gösteren tüm akademisyenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sempozyuma bildiri özeti gönderen araştırmacılar, http://udes.congress.gen.tr/index/admin_login ağ sayfasındaki yazar girişi bölümünden bildiri özetlerinin kabul edilip edilmediğini kontrol edebilirler.

Bildiri özeti kabul edildiği hâlde kendisine bildiri kabul belgesi ulaşmayan araştırmacıların udes2015@gmail.com ileti adresine durumu bildirmelerini rica ediyoruz.

Düzenleme Kurulu