...

1st International Symposium on Language Education and Teaching

Bildiri özet gönderimi 30 Aralık 2014 tarihine kadar uzatılmıştır
11/12/2014

Değerli Bilim İnsanları,

28-30 Mayıs 2014’te düzenlenecek olan UDES 2015 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumuna gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı müteşekkiriz. Şu an itibariyle sempozyum 425 katılımcı sayısına ulaşmıştır. Ancak  halen süren yoğun talepler nedeniyle bildiri özet gönderiminin 30 Aralık 2014 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Mayıs ayının sonunda derslerin bitiminde araştırmacıların hem dinlenip, hem Kapadokya bölgesini gezip hem de bilimsel olarak alandaşlarıyla görüşebilecekleri bir ortamı sağlamak temel amacımızdır. Ayrıca sunulacak bildiriler uluslararası indeksli ve uluslararası hakemli bir dergi olan International Journal Of Languages’ Edication and Teaching(www.ijlet.com) isimli derginin özel sayısında hakem  sürecinden geçtikten sonra makale olarak da yayımlanacaktır. Bir bilgi şöleni niteliğinde olan ve özellikle dil eğitimcilerinin büyük bir kısmının katıldığı sempozyuma katılımlarınızı bekliyor, saygılar sunuyoruz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu (UDES)